Om de opdracht zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, houdt de opdrachtnemer een registratie bij van persoonlijke en administratieve gegevens. Om opdrachtgevers en cliënten te garanderen dat hun privacy wordt beschermd en er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan, hanteert de opdrachtnemer een privacyreglement.

Wie ben ik

De url is: https://www.manonkluten.nl.

Artikel 1 – Persoonsgegevens

  1. De door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekte persoonsgegevens, zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De opdrachtnemer is er verantwoordelijk voor dat deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. 
  2. De door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens zijn uitsluitend voor het doel bestemd waarvoor ze zijn overgedragen en afgegeven. Het gaat hierbij om gegevens waarmee de opdrachtnemer de opdracht kan uitvoeren, gegevens waarmee opdrachtnemer de financiële administratie kan voeren en gegevens waarmee de opdrachtnemer contact kan leggen met de opdrachtgever.
  3. De opdrachtgever kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens.

Artikel 2 – Geheimhouding

  1. De opdrachtnemer behandelt alle informatie over individuele cliënten vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt. Uitsluitend in noodgevallen waarbij het leven van de cliënt zelf of van anderen in gevaar is of dreigt te raken, kan hiervan worden afgeweken. 
  2. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting ook wordt nageleefd door eventueel bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden.

Artikel 3 – Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht, tenzij anders met de cliënt is afgesproken.

 

Cookies

Als je een opmerking achterlaat op mijn website, kan je ervoor kiezen om je naam, e-mailadres en website in cookies op te slaan. Deze optie is voor jouw gemak zodat je je gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen als je later weer een reactie achterlaat. Deze cookies gelden gedurende een jaar.
 
Als je mijn toekomstige inlogpagina bezoekt, wordt een tijdelijke cookie geplaatst om te bepalen of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd als je je browser sluit.
 
Als je inlogt zullen ook verschillende cookies worden ingesteld om je aanmeldingsgegevens en je schermweergavekeuzes op te slaan. Inlogcookies blijven twee dagen actief en cookies voor schermopties één jaar. Als je ‘onthoud mij’ selecteert, blijft je login twee weken actief. Als je je afmeldt bij je account, worden de inlogcookies verwijderd.
 
Als je een artikel bewerkt of publiceert, wordt er een extra cookie in je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft alleen de post-ID aan van het artikel dat je zojuist hebt bewerkt. Deze cookie wordt na één dag verwijderd.
 
Ingesloten inhoud van andere websites
Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites werken qua cookies exact hetzelfde als je de website zelf zou bezoeken.
 
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.
 
Met wie we je gegevens delen
Als je een reset van je wachtwoord aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.
 
Hoe lang we je gegevens bewaren
Als je een opmerking achterlaat, worden de opmerking en de metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Zo kunnen eventuele vervolgopmerkingen automatisch worden herkend en goedgekeurd in plaats van ze in een moderatiewachtrij te houden.
 
Als je je als gebruiker registreert op mijn website (indien aanwezig/mogelijk), wordt ook de persoonlijke informatie opgeslagen die je verstrekt in je gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens op elk moment zien, bewerken of verwijderen (alleen je gebruikersnaam kan je niet wijzigen). Websitebeheerders kunnen die informatie ook zien en bewerken.
 
Welke rechten heb je over je gegevens
Als je een account op deze site hebt, of opmerkingen hebt achtergelaten, kan je verzoeken om een ​​exportbestand te krijgen met daarin de persoonlijke gegevens die wij over jou hebben, inclusief alle gegevens die je ons hebt verstrekt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we over jou hebben, wissen. Dit heeft geen betrekking op gegevens die we verplicht moeten bewaren voor administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.
 
Waar we jouw gegevens naartoe sturen
Reacties van bezoekers kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.